30 04 2009

TRAFİK HAFTASI


                   TRAFİK HAFTASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALI BİLGİLER

                               (Mayıs Ayının İlkCumartesi Gününü izleyen Hafta)


 Trafik; kara, hava, deniz taşılları ile yayaların kendilerine özgü yollarda gidip gelmesi olayıdır.Trafik sorunlarını çözümlemek amacıyla bir çok Avrupa ülkesi aralarında anlaşarak bir konsey kurdu. Bu konseye Türkiye de üyedir. Merkezi Fransa'nın başkenti Paris'te olan bu konseyin üyeleri, zaman zaman toplanarak trafik sorunlarını görüşürler.Bu konsey Mayıs ayının ilk cumartesi günü ile başlayan haftayı «Uluslararası Karayolu Güven Haftası» olarak kabul etmiştir.Ülkemizde de trafik kazalarının önlenmesi yolunda çaba gösteren kuruluşlarca, aynı hafta «Trafik Güvenliği ve Eğitim Haftası» olarak kabul edilmiştir.

Bu hafta süresince; yayın organları, radyo, televizyon aracılığı ile trafik kazalarının önlenmesi için halka trafik kuralları anlatılır. Trafik kurallarına uyulması gereği belirtilir. Okullarda öğrencilere trafik bilgileri öğretilir.Uygarlık tarihinde tekerleğin bulunması önemli bir olaydır. Önceleri yüklerini kendileri taşıyan, hayvanlara taşıtan insanlar tekerleğin bulunması ile taşıt araçları yaptılar. Uzun süren çalışmalar, araştırmalar sonucu buharı bulan, motor gücünden yararlanmayı öğrenen insanlar bu buluşlarını taşıtlara uyguladılar.

Önce kara taşıtlarının, sonra deniz ve hava taşıtlarının sayıları çoğaldı, hızları arttı.Bu taşıt araçlarına sahip olan insanlar kentlerde ve kentler arasında araçlarını kullanmaya başladılar. Yürüyenlerin karşıdan karşıya geçmesi zorlaştı. Taşıt araçları insanlara ve birbirlerine çarparak kazalara neden oldular.

Trafik sorunlarına çözüm getirmek, trafiği düzene koymak için bir takım kurallar belirlendi. Sürücülerin ve yayaların uymaları gereken bu kurallara trafik kuralları denir. Trafik kuralları uzun araştırmalar ve deneyler sonucu ortaya çıkmıştır.

Bizi en çok ilgilendiren, her an karşılaştığımız kara trafiğidir. Deniz ve hava taşıtlarının gidiş gelişlerini düzenleyen deniz ve hava trafiği kuralları da vardır.

Her gün gazetelerde okuduğumuz; radyoda dinlediğimiz, televizyonda izlediğimiz trafik kazaları; dikkatsizlikten, kendine fazla güvenmekten ve trafik kurallarına uymamaktan meydana gelir. İnsan yaşamı bakımından trafik, çağımızın en önemli sorunudur. Büyük kentlerde günün her saatinde taşıtlarla karşılaşırız. Trafik kazalarında yaralanan ve ölenlerin çoğu 5-14 yaş arasındaki çocuklardır.

 Bu nedenle Trafik Haftası’nda, özellikle ilkokullarda, öğrencilere trafik kuralları öğretilir. Trafik kazasına uğramamak için hafta boyunca öğrendiklerimizi hiç unutmayalım. Yürürken, karşıdan karşıya geçerken tüm trafik kurallarına uyalım. YAYALARIN UYMASI GEREKEN TRAFİK KURALLARI

 
1.    Cadde ve sokaklarda her zaman yaya kaldırımında yürümeliyiz. Karşı kaldırıma ancak yaya geçitlerinden geçmeliyiz.
 2.   Kaldırımdan inerken, karşıdan karşıya geçerken önce sola, sonra sağa yine sola bakıp öyle geçmeliyiz.
 3.   Yaya kaldırımı olmayan yerlerde yolun solundan yürümeliyiz.
4.    Trafik polislerinin işaretlerine uymalıyız.
5.    Trafik polisinin olmadığı yerlerde trafik işaretlerine dikkat etmeliyiz.
6.    Trafik lambası kırmızı yanarken kesin olarak karşıya geçmemeliyiz.
 7.   Karşıdan karşıya geçerken zikzaklar çizmemeliyiz.
8.    Duran bir taşıtın hemen önünden ve arkasından geçmemeliyiz.
9.    Taşıt araçlarından inerken taşıtın tam olarak durmasını beklemeliyiz.
10.  Taşıt araçlarına binerken sıramızı beklemeliyiz.
11.  Taşıt aracından iner inmez hemen karşıya geçmemeliyiz.
12.  Taşıtlara hiçbir nedenle asılmamalıyız.
13.  Yolda top oynamamalıyız.
14.  Yolda gruplar oluşturup geçişe engel olmamalıyız.
 TRAFİK KAZALARININ BAŞLICA NEDENLERİ VE SONUÇLARI

 


Trafik kazalarının sebepleri aşağıda verilen Maddeler halinde gruplandırılabilir:

 1. İnsan
a) Sürücü
b) Yaya
c) Yolcu
2. Yol
3. Taşıt
4. Çevre
5. Trafik yönetim, denetim ve uygulaması
 İNSAN FAKTÖRÜNE BAĞLI TRAFİK KAZALARININ NEDENLERİ, İNSANLARDAN KAYNAKLANAN TRAFİK KAZALARININ NEDENLERİ VE SONUÇLARI  


 a) Acemilik,
b) Dikkatsizlik,
 c) Uzun süre uykusuzluk, 
d) Hatalı sollama, 
e) Aşırı hız,
f ) Fazla yük taşımak, 
g) Alkollü araç kullanmak, 
h) Bazı ilaçları kullandıktan sonra araç kullanmak,
i) Trafik kurallarını dikkate almamak,
j ) Rutin araç bakımlarını yaptırmamak.
 TRAFİK KAZALARINDAN KORUNMA YOLLARI

 


a) Alkollü araç kullanmayınız,
 b) Emniyet kemerinizi mutlaka takınız,
 c) Araç kullanırken dikkatinizi dağıtmayınız,
 d) Hız limitlerine uyunuz, 
e) Far ayarlarınızı kontrol ediniz,
 f) Tehlikeli sürüş ve yakın takipten kaçınınız,
 g) Bisiklet ve motosiklet kullanırken kaskınızı takınız,
 h) Karşıdan karşıya geçerken geçiş kurallarına ve ışıklara riayet ediniz,
 i) Kavşaklarda durunuz, tehlikeli yerlerde sollama yapmayınız,
 j) Acelelikten kaçınınız,
 k) Trafikte dikkatli ve hoşgörülü olunuz.
 AŞIRI HIZI YAPMANIN TRAFİK KAZALARINA ETKİLERİ VE AŞIRI HIZI YAPMANIN ZARARLARI, AŞIRI HIZ VE KAZA ARASINDAKİ İLİŞKİ Sürücü ile Yolcuların Ölüm ve Yaralanmalarında Hızın Etkisi
 Araştırmalar 30 km/s hızla çarpmanın araç içerisinde bulunanların vücuduna etkisi 1.kattan düşmeye, 90 km/s hızla çarpmanın ise 10.kattan düşmeye eşdeğer olduğunu göstermektedir.Yine araştırmalar bırakın yüksek hızları, 80 km/s hızla giden bir araçta yolculuk yapanların olası bir kazada ölme ihtimalleri, 30 km/s hızla giden araçtakilere oranla 20 kat daha fazla olduğunu göstermektedir.


 Sürücünün Görme Yeteneği ile Hız Arasındaki İlişki
Hız arttıkça sürücünün trafik çevresini algılama düzeyi yavaşlar. Göz 190 ile 200 derecelik bir alanı algılar. Ancak araç kullanırken görme Açısı hız ile ters orantılıdır. Örneğin 35 km/s hızla görme açısı 104 derece iken, hızı 130 km/s’te çıkardığımızda bu Açı 30 dereceye düşer.


 Hız Körlüğü
Artan hız sonucunda sürücünün yol ve çevresine yönelik görsel verileri, yani eşya ve olayları tam olarak algılayamamasıdır. Bunun en önemli ve riskli sonucu, sürücünün aracın hızını olduğundan daha az hissetmesidir.

 
Tünel Görüşü
Hızlı araç kullanırken görme alanının daralması sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Aracın hızı ne kadar artarsa sürücünün bakışları da o oranda uzağa odaklanır ve sürücü çevresindeki olayları zamanında algılayamaz
 


TRAFİK KAZALARINDAN KURTARMA TEKNİKLERİ


 Tam Flep

Aracın kapı ve direklerinin kesilmesi ve tavanın komple alınmasına tam flep denir. Tam flep şu hallerde uygulanır;
-Araç tavanının tamamen çöktüğü durumlarda,
-Kapıların açılmaması halinde,
-Yaralıların daha çabuk ve zedelenmeden çıkarılması için. 


Yarım Flep
Aracın ön veya arka kapı ile orta direklerinin kesilmesi ve tavanın yarım açılmasına yarım flep denir. Yarım flep şu hallerde uygulanır;
- Yaralıların sadece önde bulunması halinde,
- Yaralıların sadece arkada bulunması halinde
- Kapıların açılmaması halinde. 


Kapıların Açılması

Kapılar menteşe aralarından ayırıcı ile koparılarak yapılır. Kapılar sökülür. Kapıların açılması şu hallerde uygulanır;

- Hafif yaralanma durumunda,
- Kapıların sıkışarak açılmaması durumunda kullanılır.
Direksiyon Simidi ve Pedalın Kesilmesi
Kaza sırasında genellikle direksiyon veya pedallar yaralıyı sıkıştırır.
Uygulaması: Direksiyon simidi veya pedallar pedal kesici veya kesme aparatı ile kesilerek yaralı kurtarılır.


 Araç İçinin Genişletilmesi

Kaza sırasında özellikle ön koltukta oturan yolcu ve sürücü, konsolun darbe sonucunda eğilmesi ile koltuk ve konsol arasına sıkışır. Bu durumda araç içinin genişletilmesi gereklidir.Araç içinin genişletilmesi iki yöntemle yapılabilir.

a) Kazazedenin olduğu taraftaki ön kapı; kapıların açılması yöntemi ile alınır. Daha sonra aracın orta direğinin Altından konsol hizasına çapraz olarak ayırma silindiri uygulanır veya ayırma aparatını koltuk önünden konsolun alt tarafına uygulayarak genişleme sağlanır.


b) Yukarıdaki işlemlerin gerçekleştirilememesi halinde; aracın ön Camı kırılmamışsa kırılır, ayırma aparatı gerdirme zincirinin kancası konsülün uygun bir yerine takılır. Ayırma aparatının diğer gerdirme zinciri de aracın ön tampon bölgesinde sağlam uygun bir yere takılır ve iki zincir arasına takılan ayırma aparatı ile gerdirme yapılarak araç içinin genişlemesi sağlanır.


 Araç Ters Dönmüş veya Yan Yatmış ise Kurtarma


a) Araç desteklenir.
b) Camlar yaralıya zarar vermeden kırılır.
c) Sıkışma yoksa, yaralı uygun şekilde çıkarılır.
d) Sıkışma varsa, sıkışma noktaları gerekli aparatlarla açılır, yaralı serbestleştirilir.
e) Eğer emniyet kemeri takılı ise kurtarma personeli yaralı sırtına gelecek şekilde içeri girer, emniyet kemeri çıkarılır veya kesilir, yaralı sırtında dışarıya çıkarılır.
f) Araç yan yatmış ise ön camlar kırılır.
g) Ters yatmış pozisyonundaki kurtarma teknikleri uygulanır.


 Araç Su İçinde ise Kurtarma


a) Ara su içine düşmüş ise kurtarma personelinden çok araç içindeki kişiler kendilerini kurtarabilirler.
b) Panik ve heyecan yapılmamalıdır.
c) Motor ne tarafta ise araç o tarafından batmaya ve içeri su girmeye başlar, hafif tarafa geçilir.
d) Kapılar ve camlar iç ve dış Basınç eşitleninceye kadar açılamaz, beklenir veya varsa tavan camından çıkılır.
e) Bekleme sırasında ağırlık yapan eşyalardan kurtulunur, gerekirse soyunulur.
f) Baygın olanların kendisine gelmesi sağlanır.
g) Emniyet kemeri varsa çıkarılır.
h) Basınç eşitlenince kapılar açılır ve araç terk edilir.
i) Araç terk edilirken düzenli bir çıkış sağlanır.
j) Yüzme konusunda tecrübeli olanlar yaralı veya baygın kişilere yardım etmelidir.
  TRAFİK POLİSİNİN GÖREVLERİ VE YETKİLERİ


 1. Araçları, bu Kanuna göre araçlarda bulundurulması gerekli belge ve gereçleri, sürücüleri ve bunlara ait belgeleri, sürücülerin ve karayolunu kullanan diğer kişilerin kurallara uyup uymadığını, trafik düzenlemelerinin ve çeşitli tesislerin bu Kanun hükümlerine uygun olup olmadığını denetlemek, 
2. Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek,
 3. El koyduğu trafik kazalarında trafik kaza tespit tutanağı düzenlemek, 
4. Trafik suçu işleyenler hakkında tutanak düzenlemek, gerekli işlemleri yapmak ve takip etmek,
5. Trafik kazası neticesinde hastalanan veya yaralananların bakımlarını sağlayacak tedbirlerin süratle alınmasına yardımcı olmak ve yakınlarına haber vermek,
 6. Araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek,
7. Sürücülerin belgelerini vermek,
 8. Ülke çapında taşıtların ve sürücülerin sicillerini tutmak, teknik ve hukuki değişikliklerini işlemek, istatistikî bilgileri toplamak ve değerlendirmek,
 9.Trafik kazalarının oluş nedenleri ile ilgili tüm unsurları kapsayan istatistik verileri ve bilgilerini toplamak, değerlendirmek, sonuçlarına göre gereken önlemlerin alınmasını sağlamak ve ilgili kuruluşlara teklifte bulunmak,
10. Hasar tazminatı ödemelerini hızlandırmak amacıyla, sigorta şirketlerince istenecek gerekli bilgi ve belgeleri vermek,
11. Ayrıca bu Kanunla ve bu Kanuna göre çıkarılmış olan yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.
 Trafik kuruluşlarının, çalışma şekil ve şartları, görevlendirilecek personelin nitelikleri, seçimi, çalışma usulleri, görev, yetki ve sorumluluklarına ait esaslar İçişleri Bakanlığı’nca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.

 

TEMİZLİK, TRAFİK


Caddelerle, sokaklar,
Nerde düzgün temizdir.
Orası vatanımız,
Orası ülkemizdir.


Bir kent pisse, çamursa,
Utanırım ben bundan.
Pırıl pırıl yollarla
Her bucağa, her yere,
Övünerek bakmalı. 
Bir düzenli trafik
Görülmeli her yerde.
Şehir dışı hafiflik,
Olmalıdır şehirde.Bozuk, düzensiz yollar
Bir yurdun yüz karası.
Ne turist huzur duyar,
Ne yürür arabası.

               İ.Hakkı TALAS


 
TRAFİK


Taşıta sağdan binelim
Ancak durunca inelim.
Bugün konumuz trafik
Kuralını öğrenelim.Sağdan yürü kaldırımda
Dikkatli ol her adımda.
Eğer kurala uyarsan
Tehlike yok hayatında.Sen tedbirsiz bir şoförsen
İçkili taşıt sürersen
Kaza yakın demektir
Bir de uykulu gidersen.Öğüt benden, tutmak senden
Bir ders çıkar sözlerimden.
Polislere yardımcı ol
Alıkoyma görevinden.

                       İbrahim ŞİMŞEKHAVA TAŞITI

 

Bulutlara dalıyor

Dönerek alçalıyor

Çok yolcu taşıyor

Hava taşıtı uçak.

 

 

DENİZ TAŞITI

 

İskeleye yanaşır

Denize çok yaraşır

Öyle çok yolcu taşır

Deniz taşıtı vapur

 

 

KARA TAŞITI

 

Koyu bir duman salar

Birden tünele dalar

Öyle çok yolcu taşır

Kara taşıtı tren

 

 

TRAFİK CANAVARI

 

Arabama bindim, gidiyorum yolumdan

Trafik canavarı geçiyor sağdan soldan

Çok emin değilim, bu yolun sonundan

Trafik canavarından sen koru Yaradan

 

Herkes, dikkatli gitse, kendi yolundan

Hiç kimse, olmasa canından, malından

Hiç kimse de pişman olmasa sonundan

Trafik canavarından Sen koru Yaradan

 

Bindim arabama gidiyorum karadan

Sevdiklerimi kavuştur beni Yaradan

Bütün engelleri kaldır, bir bir aradan

Trafik canavarından Sen koru Yaradan

 

Arabam gittikçe gidiyor karadan

Yollar gitmekle bitmiyor Yaradan

Uzakları yakın eyle sevdiğim Yaradan

Trafik canavarından sen koru Yaradan

 

Gaflete daldırma beni hiçbir an

Zinde ve uyanık olayım her an

Boşuna akmasın bu damardaki kan

Boşuna gitmesin bu bedendeki can

 

Trafik canavarına kurban gidersem

Yazık olur hem bana hem de vatana

Gözüm arkada kalır, Leyla'mı görmezsem

Korkum ölüm değil, canım feda bu vatana

 

Daha çok hizmet etmek isterim, ben bu vatana

Bir canım var, şehit vermek isterim, bu vatana

Boşa canımı vermek istemem, trafik canavarına

Hem yazık olmuyor mu, bu kadar vatan evladına

 

Bayram der, trafik kurallarına uyalım

Uymayanları da uygun dille uyaralım

Bunca vatan evladının yazık olduğunu duyuralım

Anlamayanı da insan katili olduklarını duyuralım

  

                                      Bayram Tunca

 

 

TRAFİK CANAVARI

 

 

Bu kazalar nedir? Hiç bitmeyecek mi?

Trafik canavarına kimse dur demeyecek mi?

Her gün bir sürü insan ölüyor

Yeter artık yeter kimse demeyecek mi?

 

Bu kuralları herkes biliyor

Bildiği halde neden uymuyor

Kırmızıda geçip hatalı solluyor

Yeter artık yeter kimse demeyecek mi?

 

Her yeri kan sel almış

Arabalar paramparça olmuş

Cesetler yerlere savruluvermiş

Yeter artık yeter kimse demeyecek mi?

 

Polisi memuru elinden geleni yapmış,

Kazalar bu halkın eceli olmuş

Analar, babalar feryat etmiş

Yeter artık yeter kimse demeyecek mi?

 

Canlar vermiş, milli servet yok olmuş,

Trafik canavarı başımıza Azrail olmuş

Bak; her yer kan ve gözyaşı dolmuş,

Yeter artık yeter kimse demeyecek mi?

  

                                           Nebahat Çakır

 

TRAFİK KURALLARI

 

Hayatları kurtarır.

Ömürleri artırır.

Trafik kuralları,

Hedeflere erdirir.

 

Polisi saymalıyız.

Düdüğü duymalıyız.

Kurallar bizim için,

Onlara uymalıyız.

 

Geçitlerden geçelim.

Sonu olmasın elim.

Yenelim öfkemizi

Olalım aklıselim.

 

Yeşil özgürlük demek.

Sarıyı dikkatlemek.

Öğren lamba dilini,

Kırmızıda beklemek.

 

Sağa, sola bakalım.

Buzda zincir takalım.

Seyir halinde iken

Farları da yakalım.

 

Evraklar tamam olsun.

Kazalar uzak dursun.

Biz kemeri takalım.

Allah yine korusun.

  

                        Bayram Yelen

 

TRAFİK

 

Yollarda insanlar,

Her çeşit taşıtlar,

Gider gelir

Buna trafik denir.

Daima yürürüm

Yolun sağından,

Karşıya geçerken bakarım

0
0
0
Yorum Yaz